Santiago, Chile

Lunes, 22 de Setiembre del 2014

Actualizado: Hace, hace pocos segundos.

16°

Buscador

Manja Prodaja Petardi

Descripción: Policijska uprava Subotica pokrenula je akciju oduzimanja nelegalne prodaje pirotehni?kih sredstava. Prodavci koji legalno prodaju na buvljaku i na va?aru ka?u da je ove godine prodaja mnogo slabija, za razliku od pro?le. Suboti?ani se sla?u da pri kori??enju ovih sredstava treba biti veoma oprezan. Ove godine prodaja petardi, bar prema re?ima prodavaca, slabija je nego pro?le godine. Razlog tome verovatno je besparica. Neki od Suboti?ana ka?u da rado koriste pirotehni?ka sredstva, dok drugi ka?u da ih se zgor?avaju. Ipak svi imaju istu poruku. Treba biti oprezan. Policijska uprava Subotica, po?ela je sa akcijom oduzimanja pirotehni?kih sredstava, svima onima koji ih prodaju na nelegalan na?in. Jedan od najve?ih problema stvaraju im osobe koje nelegalno uvoze pirotehni?ka sredstva iz inostranstva. Iz tog razloga a ovu akciju uklju?ena je i pograni?na policija kao i carina. Yu eko televizija pokrenula je akciju ?za praznike bez suza kojom se apeluje na sve gra?ane da budu oprezni kod kori??enja ovih pirotehni?kih sredstava. Sr?an Olman

Duración: 2:15 Seg.

Publicado el: 16 DIC 09, 09:44 am.

Visto: 28079 Veces.


CRÉDITOS (Fuente de Youtube): RTV Yu Eco

» Videos Más Vistos

Zajebani Rafal

Publicado: 2012-01-03

Zajebani Rafal

Zaliha Pirotehnike 2012/2013

Publicado: 2012-11-29

Zaliha Pirotehnike 2012/2013

Mega Top I Rafali(komplikacija)

Publicado: 2013-01-02

Mega Top I Rafali(komplikacija)

Petarde

Publicado: 2010-12-29

Petarde

Granicna Kontrola

Publicado: 2007-12-30

Granicna Kontrola

Petarde U Vrscu Docek 2010.god

Publicado: 2009-12-26

Petarde U Vrscu Docek 2010.god

Zalihe Pirotehnike Za 2012 2013

Publicado: 2012-12-21

Zalihe Pirotehnike Za 2012 2013

Petarde U Vodi

Publicado: 2010-03-07

Petarde U Vodi